خبرها و رویدادها

پادکست ما چند قسمت (اپیزود) باید باشد؟

آیا پادکست فقط باید به زبان فارسی باشد؟

پادکست ارسالی باید چه مدت زمانی داشته باشد؟

هر پادکستر چند اثر می‌تواند برای جشنواره ارسال کند؟

زمان برگزاری رویداد چه زمانی است؟

زمان ارسال پادکست برای رویداد تا چه زمانی است؟

شرایط شرکت در رویداد چگونه است؟

آیا پادگیر منتشرکننده پادکست باید داخلی باشد یا خارجی؟

اثر در چه بازه زمانی می‌بایست منتشر شده باشد؟

شاخص‌هایی که موجب کسب امتیاز فراتر می‌شود چیست؟

پادکست ارسالی چه الزمانی باید داشته باشد؟

چگونه می‌توانیم در این رویداد شرکت کنیم؟