نگاهی نو به مسائل اقتصادی کشور در پادکست اقتصاد ایران در گذار از بحران

نگاهی نو به مسائل اقتصادی کشور در پادکست اقتصاد ایران در گذار از بحران

نگاهی نو به مسائل اقتصادی کشور در پادکست اقتصاد ایران در گذار از بحران

پادکست "اقتصاد ایران در گذار از بحران" با میزبانی آقایان صادق الحسینی و علی مروی، دو اقتصاددان برجسته ایران، به بررسی و بحث مسائل اقتصادی کشور پرداخته و از ابزاری موثر برای آگاهی‌بخشی و بیداری مردم در زمینه‌ی سیاست‌های اقتصادی استفاده می‌کند.

 

یکی از نقاط قوت این پادکست، توضیح مفاهیم اقتصادی با زبانی ساده و روان است. هر قسمت از این پادکست به شکل یک داستان تعریف می‌شود و مفهوم اقتصادی به گونه‌ای که برای همه قابل درک است، شرح داده می‌شود. این ارائه به شنوندگان این امکان را می‌دهد تا بهترین درک از مسائل اقتصادی را پیدا کنند.

 

پادکست "اقتصاد ایران در گذار از بحران" به مسائل مهمی همچون تورم، نرخ بهره، انحصار، کسری بودجه، ارز و مالیات پرداخته و با ارائه مثال‌های واقعی و تحلیل‌های دقیق، دیدگاه‌های جامع و کاربردی ارائه می‌دهد. همچنین اساتید در حین بحث به راه‌حل‌های مفید و کاربردی برای خروج از بحران‌های اقتصادی پرداخته و با نقدهای سازنده به عملکرد دولت و سیاست‌گذاران اقتصادی اشاره می‌کنند.

 

این پادکست با رویکردی آموزشی و اطلاع‌رسانی، به تشریح و تبیین مسائل اقتصادی پرداخته و به تماشاگران مختلف، اقتصاد را به شیوه‌ای جذاب و موثر آموزش می‌دهد.