پادکست رخ ؛ پادکستی برای شناساندن رخ تاریخ

پادکست رخ ؛ پادکستی برای شناساندن رخ تاریخ

پادکست رخ ؛ پادکستی برای شناساندن رخ تاریخ

تاریخ موضوع جذاب و وسیعی است که بسیاری را مجذوب خود نموده، در این میان افراد بسیاری با اثر گذاشتن بر زندگی بشر نقش مهمی را در تاریخ به خود اختصاص دادند. پادکست رخ با تلاشی است برای معرفی زندگی این افراد که با تحقیق و تدقیق در منابع روایتی جذاب را با بیانی صمیمانه به مخاطب خود ارائه می‌دهد.

رابطه انسان‌ها با تاریخ قابل تامل است از سوی آنها خود به تاریخ شکل می‌دهند و از سویی تاریخ سرنوشت آنها را رقم می‌زند و قول مشهور در اینباره این است که «ملتی که تاریخ نداند لا جرم آن را تکرار می‌کند» لذا شناسایی سرگذشت‌ها می‌تواند در انتخاب‌ و تصمیم‌گیری راهنمای ما باشد. آگاهی از سرنوشت گذشتگان امروزه در دسترس‌تر از گذشته است و شما می‌توانید از روش‌های گوناگونی برای حصول این مقصود بهره‌ ببرید؛ از میان این روش‌ها، شنیدن پادکست‌های تاریخی می‌تواند راهی مناسب باشد چراکه شما می‌توانید هر زمان که بخواهید و با سرعت دلخواه خودتان به پادکست گوش کنید و حتی برخی از زمان‌های که ممکن است در شرایط عادی تلف شوند چون زمانی که در مسیر رففت و یا برگشت از خانه هستید را با شنیدن پادکست احیا کنید.

پادکست رخ با صدای امیر سودمند حاصل تحقیق در زندگی افراد مهم و اثرگذار در تاریخ بشریت است. این پادکست اطلاعات جامعی و طبقه‌بندی شده‌ای را با بیانی شیوا به شما ارائه می‌کند و به منظور دوری از یکنواختی و فهم بهتر گاهی قالب کلیشه‌ای را می‌شکند و با بیانی صمیمانه و بهره‌جویی از جملات و امثال مطلب را تبیین می‌کند.

 پادکست رخ به صورت ایپزودیک(قسمت‌های مستقل) به زندگی افرادی که در شکل دهی به تاریخ بشریت نقش داشته‌اند می‌پردازد. علاوه بر زندگینامه های شخصیت‌های مبتکر، پیشوا، الهام بخش و اثرگذار پادکست رخ گاهی خلاصه کتاب‌های سودمندی که گوینده تمایل دارد آنها را با تمامی شنونده‌ها به اشتراک بگذارد نیز در میان قسمت‌ها‌ی این پادکست گنجانده‌شده‌اند.
اطلاعات ارائه شده در پادکست رخ حاصل تحقیق است و سازندگان پادکست با استفاده از کتب، مقالات و کارشناسان سعی می‌کنند اطلاعات صحیحی را منتقل کنند و همه منابع مورد استفاده درهر قسمت از پادکست معرفی می‌شوند. نکات و دانستنی‌های تکمیلی پادکست‌‌ها نیز در قالب مجله‌ی رخ برای مطالعه و استفاده علاقمندان در سایت این پادکست قرار گرفته است.